mediálna kampaň - infoklub.sk

Ak potrebujete zvýšiť autoritu a dôveryhodnosť vašej značky v trhovom prostredí, účinnou a vysoko efektívnou cestou môže byť spustenie cielenej mediálnej kampane. Mediálna kampaň je nevyhnutným strategickým nástrojom na prirodzené a nenásilné oslovenie vašej cieľovej skupiny a odprezentovanie vášho produktového portfólia. Bez ohľadu na to, či ste začínajúci živnostník alebo úspešný podnikateľ, dobre navrhnutá a racionálne riadená kampaň v relevantnom mediálnom priestore môže mať významný vplyv na vaše podnikanie. Výsledkom kampane môže byť posilnenie trhovej pozíce vašej značky.

Aké sú hlavné výhody, ktoré vám mediálna kampaň môže priniesť?

 1. Zvýši vašu viditeľnosť. Mediálna kampaň vám umožňuje zasiahnuť širšie publikum. Umožní vám osloviť nových zákazníkov, ktorí by sa inak o vašej ponuke nedozvedeli.
 2. Zvýši povedomie o značke. Opakovanie je kľúčom k úspechu. Mediálna kampaň vám umožňuje opakovane prezentovať vašu značku relevantnému publiku, čo vedie k zvýšeniu povedomia a zapamätateľnosti vašej značky. Čím viac ľudí vidí vašu reklamu, tým väčšiu stopu zanecháte v ich mysliach.
 3. Zvýši váš konverzný potenciál. Úspešná mediálna kampaň nie je len o zasiahnutí veľkého počtu ľudí, ale aj o ich presvedčení, aby vykonali vopred stanovenú akciu. Bez ohľadu na to, či je cieľom nákup produktu, registrácia vo formulári na webovej stránke alebo akákoľvek iná forma konverzie, mediálna kampaň môže viesť k zvýšeniu konverzného potenciálu.
 4. Stabilizuje vašu trhovú pozíciu. Dosahujete očakávané výsledky? Blahoželáme. Majte však na mysli aj skutočnosť, že konkurencia nikdy nespí. Ak zanedbáte využívanie dostupných efektívnych nástrojov na prezentáciu vašej značky a produktovej ponuky, môže sa vám to škaredo vypomstiť. Nebudete prví, ani poslední, ktorí o svoju ťažko vydobytú pozíciu na trhu príde. V dnešnom vysoko konkurenčnom podnikateľskom prostredí môže byť stabilizácia vašej pozície na trhu kľúčovým faktorom pre váš dlhodobý úspech. Mediálna kampaň vám umožňuje udržať si prítomnosť na trhu a zabrániť vašim konkurentom v prebratí vašich zákazníkov.
 5. Podporí vašu dôveryhodnosť a vytvorí záväzok vo vašej značke. Rôzne formy mediálnej kampane vám umožňujú realizovať komunikáciu s vašimi zákazníkmi, pričom sa nemusíte prezentovať len ako predajca. Môžete vystupovať aj z pozície partnera. To vám umožní zdieľať príbehy vašich zákazníkov, poskytovať hodnotný obsah, priebežne budovať dôveru a vytvárať záväzok voči vašej značke.
 6. Poskytne vám tvrdé dáta. Jednou z obrovských výhod digitálnej mediálnej kampane je možnosť merania výkonu a získavania analytických údajov. Merateľnosť mediálnej kampane vám umožní presne sledovať výsledky vašej kampane, identifikovať úspešné stratégie, prispôsobiť svoje budúce kampane na dátovom podklade a realizovať informované rozhodnutia. Mediálna kampaň vám umožňuje prispôsobiť sa meniacim trendom a potrebám vašej cieľovej skupiny. S rôznymi kanálmi a formátmi reklamy môžete flexibilne reagovať na nové príležitosti a upravovať svoje kampane podľa aktuálnej situácie.

Ako robíme mediálnu kampaň u nás?

V online svete, kde neustále číha konkurencia a pozornosť čitateľov je drahocenná komodita, je vytvorenie efektívnej mediálnej kampane kľúčovým prvkom úspechu. Poďte teda spolu s nami nazrieť za kulisy a zistite, ako v našej redakcii realizujeme mediálnu kampaň.

postup mediálnej kampane na infoklub.sk
 • Prvým krokom pri tvorbe mediálnej kampane je jasné definovanie cieľov na základe klientského briefu. Pre jednotlivé kampane sa ciele môžu líšiť. Od zvýšenia povedomia o značke alebo boostu návštevnosti webu, cez zvýšenie počtu odberateľov newslettera, až po podporu predaja. Je dôležité mať jasno v tom, čo vlastne kampaňou chcete dosiahnuť.
 • Ďalším dôležitým aspektom je pochopenie vašej cieľovej skupiny. Naším cieľom je osloviť relevantné publikum. Zásadné je získavať kvalitnú návštevnosť, ktorá disponuje záujmom o prezentované témy spojené so značkou inzerenta. Preto musíme určiť, kde sa vaša cieľová skupina nachádza, aké sú jej preferencie a aké stratégie fungujú pri jej efektívnom oslovovaní.
 • Obsahová a kreatívna stratégia je ďalším významným prvkom komplexnej mediálnej kampane. S vedomím vlastností vašej cieľovej skupiny a definovaných cieľov môžeme postupne vytvárať funkčnú obsahovú stratégiu, ktorá zaujme čitateľov s potenciálom naplniť ciele kampane. Táto činnosť záhŕňa najmä tvorbu relevantného obsahu vo forme statických alebo dynamických mediálnych výstupov. V tejto fáze kampane hrá kreativita kľúčovú úlohu. Obsah musí byť nápaditý a dostatočne pútavý, aby u vašej cieľovky zarezonoval. Vygenerujeme pre vás zoznam relevantných obsahových tém mediálnej kampane, ktoré vám predložíme na schválenie. Prostredníctvom našich copywriterov, redaktorov a tvorcov dynamického obsahu vypracujeme mediálne výstupy (natívne a PR články, audio, video content, posty a pod.). Výstupy budú reflektovať dohodnuté témy a štýl spracovania bude prispôsobený vášmu podnikateľskému profilu a vašej cieľovej skupine.
 • Následne umiestnime spracované výstupy na vybrané kanály, vhodné na dosiahnutie stanovených cieľov. Nemusí ísť výlučne o našu platformu, ale aj iné mediálne alebo obsahové weby a relevantné sociálne médiá. Sústredíme sa na tie kanály, ktoré najlepšie zodpovedajú vašej cieľovej skupine. V prípade potreby prirodzeného smerovania návštevníka po zákazníckej ceste, v čase keď má správnu teplotu a nachádza sa v nákupnej nálade, technicky dokážeme zabezpečiť vytvorenie presmerovania na vybudovanú landing page, čím výrazne zvýšime konverzný potenciál mediálnej kampane.
 • Po implementácii obsahovej a kreatívnej koncepcie priebežne sledujeme výkonnosť kampane. Monitoring prostredníctvom analytických nástrojov nám umožní získavať cenné údaje potrebné pre budúce data driven rozhodnutia.

Mediálne výstupy kampane

Nami realizované mediálne výstupy členíme na statické a dynamické. K statickým výstupom patria najmä PR články a natívne články. K dynamickým výstupom radíme najmä audio a video.

Čo je to PR článok?

PR článok je textový výstup, ktorý je vytvorený a prezentovaný s cieľom propagácie konkrétnej osoby, produktu alebo značky. Zvyčajne je písaný novinárom a je zverejnený v mediálnom priestore (web, magazín, časopis, sociálna sieť, blog, web a pod.). Od klasického článku sa líši cieľom, keďže jeho úlohou je propagácia, budovanie vzťahu s cieľovou skupinou a inšpirácia k stanovenej akcii.

Čo je to natívny článok?

Natívny článok je textový výstup, ktorý má podobné parametre ako PR článok. Na rozdiel od neho sa však prezentuje ako prirodzená obsahová súčať média bez toho, aby si čitateľ uvedomil primárny zámer článku. Tento druh článku má oproti PR článku viacero výhod. Umožňuje zaujímavejší štýl prezentácie a vzbudzuje pozitívne emócie. Natívny článok je spravidla efektívnejší, dosahuje lepšie vysledky čítanosti, zvyšuje návštevnosť webu, poskytuje vyššiu mieru dôveryhodnosti propagovaného subjektu a zvyšuje obľúbenosť značky.

Príklad natívneho článku nájdete napr. v nasledovnom odkaze na mediálnu kampaň Decathlonu.

Zverejnenie statických výstupov je realizované v sekcii článkov podľa príslušnej kategórie. Počas prvých 3 dní vám garantujeme prezentáciu výstupov aj na našej homepage. V prípade potreby dokážeme zabezpečiť zverejňovanie výstupov aj na kvalitných partnerských online platformách.

Ako určujeme cenu mediálnej kampane?

Konečnú cenu stanovujeme na základe rozsahu realizovaných prác a zvolených výstupných formátov. V prípade požiadania o externé zverejňovanie sa cenotvorba rozširuje na základe partnerských odkazových cien. V oboch prípadoch však budete milo prekvapení. Spoluprácou s nami budete ťažiť z našich efektívnych postupv a množstevných partnerských zliav s najsilnejšími hráčmi v mediálnom segmente. Získate tak bezkonkurenčné ceny.

Koľko vás to bude stáť?

Cena pre mediálnu kampaň závisí od zvoleného objemu a charakteru realizovaných výkonov a rozhodnutia, či bude realizovaná našimi internými kapacitami alebo prostredníctvom partnerského programu (iné weby).

Mediálna kampaň Štandard, vhodná pre bežné projekty, zahŕňa komplexnú realizáciu 3 statických mediálnych výstupov v podobe PR alebo natívnych článkov, spracovanie DF odkazov na web objednávateľa, zverejnenie výstupov na našom webe a prislúchajúcich sociálnych sieťach a reklamnú podporu výstupu – 357 € mesačne.

Mediálna kampaň Premium, vhodná pre veľké projekty, zahŕna komplexnú realizáciu nadštandardného počtu statických mediálnych výstupov v podobe PR alebo natívnych článkov, prípadne dynamických mediálnych výstupov v podobe audia alebo videa, spracovanie DF odkazov na web objednávateľa, zverejnenie výstupov na našom webe a prislúchajúcich sociálnych sieťach a reklamnú podporu výstupu, pričom sa realizuje kalkulácia ceny v súlade s požiadavkou klienta na mieru. V prípade potreby dokážeme zabezpečiť zverejňovanie výstupov aj v externých médiách a autoritatívnych weboch, či vybudovanie landing page pre potreby zákazníckeho smerovania a zvýšenia konverzného potenciálu.

Mediálna kampaň prináša podnikateľom širokú škálu výhod, od zväčšenia viditeľnosti a zlepšenia povedomia o značke až po zvýšenie konverzií a budovanie dôvery a záväzku. Pre úspešné podnikanie je mediálna kampaň nevyhnutným nástrojom, ktorý pomáha rozvíjať podnikanie a posilňovať značku v konkurenčnom prostredí dnešného trhu.

Spoľahnite sa na nás ako na odborne kvalifikovaného partnera s dlhoročnými skúsenosťami a neváhajte zveriť vašu mediálnu kampaň práve do našich rúk.

článok G5K inzerent
článok G5K infoklub
článok
článok
kontakt na infoklub.sk