infoklub-sk tvorba obsahu

Všeobecné informácie

redakcia

Redakcia

infoklub.sk – prevádzkovateľ magazínu:

Ing. Radovan Hýbl, PhD. – digital content, Jarabinková 6B, 821 09 Bratislava, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava, OŽP, číslo: 110-312289, IČO: 54513022, IBAN: SK36 8330 0000 0026 0215 8111.

kontakt

Kontakty

Adresa prevádzkovateľa: Jarabinková 6B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: redakcia@infoklub.sk

Telefón: +421 911 269 590

právne informácie

Právne informácie

Obrazové súbory použité na webstránkach: archív prevádzkovateľa webu, fotobanky: Freepik (freepik.com). Pexels (pexels.com), Pixabay (pixabay.com), AI: Midjourney (midjourney.com), Leonardo (leonardo.ai).

Úprava fotografií a obrázkov: prevádzkovateľ webu.

iMac štúdio Infoklub.sk

Prevádzkovateľovi magazínu bolo udelené ocenenie Zlatá firma za obdobie roku 2023.

Ochrana osobných údajov

Ochrane osobných údajov sa venuje samostatná podstránka: https://www.infoklub.sk/ochrana-sukromia/

Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ neoveruje správnosť a úplnosť poskytovaných informácií. Zodpovednosť za zverejnené informácie nesie autor článku.

infoklub.sk - reklamný pásik