Home office, známy tiež pod názvami telepráca alebo remote práca, umožňuje pracovať z domu/na diaľku. Tento spôsob zamestnania môže byť výhodný ako pre zamestnanca, tak pre zamestnávateľa. Práca z domova je obzvlášť vhodná v digitálnej sfére. Medzi takéto oblasti patrí predovšetkým IT sektor (programovanie, testovanie softvéru). Ďalej sú to odbory ako grafický dizajn, digitálny marketing (copywriting, SEO, Google Ads), prekladateľstvo… Tieto profesie, vďaka svojej prirodzenej adaptabilite na digitálne prostredie, umožňujú pracovníkom vykonávať svoje úlohy efektívne mimo tradičného kancelárskeho prostredia.

História home office

Telepráca, teda práca na diaľku alebo z domu, sa prvýkrát objavila vo svete už v 70. rokoch 20. storočia. Pojmy „telecommuting“ a „telework“ (telepráca) zaviedol Jack Nilles v roku 1973. O šesť rokov neskôr, v roku 1979, spoločnosť IBM umožnila v rámci experimentu piatim svojim pracovníkom vykonávať prácu z domu. Do roku 1983 sa experiment rozšíril na 2 000 ľudí.

Prvé online konferencie sa objavili v roku 1983.

Na Slovensku sa home office dostal do širšieho povedomia hlavne počas pandémie Covid-19 v rokoch 2020 až 2022. Vtedajšia doba priniesla so sebou výzvy, ale aj nové príležitosti pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Mnohé firmy objavili výhody, ktoré táto forma práce prináša.

žena telefonuje

Foto: Freepik

Výhody a nevýhody home offcice

Home office prináša nielen zmeny v organizácii práce, ale má tiež významný dopad na spokojnosť a motiváciu zamestnancov. Pracovníci sú viac flexibilní, čo im umožňuje lepšie zosúladiť pracovné a osobné životy. Tento aspekt dokáže výrazne zvýšiť ich celkovú spokojnosť a motiváciu k práci. Človek, ktorý má možnosť pracovať z domova, často vykazuje nižšiu úroveň stresu, čo je dané prácou v pohodlnejšom a menej rušivom prostredí. To môže mať pozitívny vplyv nielen na ich psychické zdravie, ale aj na ich pracovnú výkonnosť.

Zároveň firma ušetrí na nájomnom. Home office má navyše priaznivý vplyv aj na životné prostredie kvôli nižšej spotrebe energie a frekvencii využívania dopravných prostriedkov.

Na druhej strane, pre niektorých zamestnancov je náročné oddeliť pracovný život od osobného, čo si vyžaduje zvýšenú disciplínu a sebareguláciu. Preto je dôležité, aby firmy poskytovali podporu a usmernenia týkajúce sa správneho nastavenia pracovného prostredia doma a pomáhali svojim zamestnancom vyvážiť pracovné a osobné potreby.

Treba však povedať, že oproti covidovej dobe počet ľudí zamestnaných touto formou poklesol. V roku 2022 na home office pracovalo niečo málo cez 13%. Avšak, neznamená to, žeby táto forma zamestnania nebola obľúbená. Podľa prieskumu spoločnosti Microsoft 7 z 10 ľudí po tejto možnosti určite siahne.

,,Stále viac zamestnancov bude chcieť pracovať z domu. Hybridný spôsob práce sa bude naďalej vyvíjať. V mnohých odvetviach sa práca na diaľku stane normou a ľudia sa naučia spolupracovať týmto spôsobom. Pomôže im umelá inteligencia a automatizácia, ktorá zefektívni mnohé pracovné úlohy. Ľudia sa budú neustále vzdelávať a v centre pozornosti bude aj blahobyt zamestnancov. Efektívne využívanie hybridných nástrojov nám pomôže sústrediť sa na to, čo je dôležité.“ – uviedla Violeta Luca, riaditeľka Microsoftu pre Slovensko a Českú republiku

nariadení  vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov sa hovorí: ,, Ak práca formou home office vyžaduje, aby zamestnanec vykonával určené pracovné činnosti prostredníctvom pracovných prostriedkov, tak je zamestnávateľ povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca“.

Aj portál Bloomberg  uverejnil info, že sa ľuďom z „pohodlia home officu“ do kancelárie „príliš nechce“.

muž pracujúci na pohovke počas home office

Foto: Pexels

Obavy a výzvy

Množstvo zamestnávateľov na Slovensku má stále obavy. Boja sa poklesu produktivity alebo ťažkostí s udržiavaním firemnej kultúry.

Samozrejme, aj home office má svoje úskalia. Je dôležité stanoviť si pevnú pracovnú disciplínu a efektívne komunikovať so zamestnávateľom a kolegami. S trochou snahy a dostupnými nástrojmi sa však tieto prekážky dajú hravo prekonať.

Najznámejšie online riešenia na kontrolu home officu: Slido, Veriato Cerebral, Hubstaff, InterGuard.

Ak vás zaujíma tvorba a udržanie majetku vrátane investovania do rôznych investičných tried, nielen nehnuteľností, prečítajte si článok Investovanie a budovanie majetku sú pre každého, nielen pre vyvolených. Okrem iného sa v ňom dozviete, aké alternatívy máte k dispozícii a aký jednoduchý môže byť proces budovania majetku.

Tipy pre ľudí, ktorí pracujú z domova

Nastavte si rutinu (aj keď netradičnú)

Mnohí odborníci odporúčajú pristupovať k telepráci rovnako disciplinovane, ako keby pracovali v kancelárii. Tento prístup nadobúda na význame, ak kombinujete prácu na diaľku s dochádzaním na pracovisko.

Sledujte si čas

Implementovaním nástrojov na riadenie času, ako sú kalendáre a plány, budete mať istotu, že ste na správnej ceste. Sledujte si odpracované hodiny, aby ste identifikovali vzorce a optimalizovali svoj rozvrh pre maximálnu produktivitu.

Vytvorte si pracovný priestor

Organizácia je kľúčová. Udržujte preto váš pracovný priestor prehľadný a bez zbytočností. Tým minimalizujete rozptýlenie a podporíte sústredenosť. Dôležitá je aj ergonómia. Investujte do pohodlnej a nastaviteľnej stoličky a stola, čím predídete fyzickej záťaži..

Objavte flexibilitu (ale nestraťte sa)

Na rozdiel od pozícií v zákazníckom servise, práca na diaľku často ponúka flexibilitu týkajúcu sa konkrétnych pracovných hodín. Zistite, kedy ste najproduktívnejší (ráno alebo popoludnie) a upravte si rozvrh podľa toho. Práca založená na úlohách vám umožňuje skončiť skôr ako počas tradičných 9-tich až 5-tich hodín. To je úplne v poriadku!

Uprednostnite pohyb a prestávky

Absencia kancelárskych rozptýlení môže viesť k dlhému sedeniu. Naplánujte si pravidelné prestávky, po ktorých sa postavíte a ponaťahujete. Využite dlhšie prestávky na prechádzku okolo bloku, ktorá prospeje vášmu telu, zrelaxuje oči a prečistí vašu myseľ.

Zachovajte profesionalitu

Počas videohovorov zachovajte vaše pracovné prostredie je čisté. K udržaniu pracovného charakteru komunikácie, minimalizujte osobné predmety v zábere.

zena pracuje za stolom počas home office

Foto: Pexels

Bojujte proti izolácii

Práca na diaľku môže viesť k pocitu izolácie. Uprednostňujte videohovory pred textovou komunikáciou s kolegami. Tak udržíte pocit spojenia.

Spoľahnite sa na silné pripojenie

Spoľahlivé a robustné internetové pripojenie je vaša životná linka vo svete práce na diaľku. Investujte do vysokorýchlostného poskytovateľa internetu, čím sa vyhnete frustrujúcim prerušeniam a zabezpečili plynulú komunikáciu.

Nebojte sa experimentovať

Zistite, čo vám sedí najlepšie. Nebojte sa vyskúšať rôzne techniky. Časom sa vaše potreby môžu meniť, preto buďte flexibilní a upravujte svoj pracovný priestor, rutinu a nástroje podľa potreby.

Udržujte rovnováhu medzi pracovným a osobným životom

Práca na diaľku môže byť skvelá. No dôležité je stanoviť si hranice, čím predídete prepracovaniu a vyhoreniu. Vypnite si upozornenia na pracovné e-maily mimo pracovného času a neodpovedajte na správy hneď po skončení pracovného dňa. Plánujte si voľný čas a venujte sa svojim záľubám.

Neustále sa vzdelávajte

Svet práce sa neustále mení a vzdelávanie je kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti. Využite online kurzy, webináre a konferencie, aby ste si rozšírili svoje vedomosti a zručnosti. Zostaňte informovaní o najnovších trendoch vo vašom odbore.

Zhrnutie

Je nepochybné, že home office bude hrať v budúcnosti práce čoraz dôležitejšiu úlohu. Firmy, ktoré sa dokážu adaptovať na tento trend a efektívne ho implementovať, získajú značnú konkurenčnú výhodu a pritiahnu špičkových talentovaných pracovníkov.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.