Počuli ste už o zelených strechách? Tento na prvý pohľad nenápadný koncept, skrýva pod svojim názvom estetické, ekologické a inovatívne riešenie, ktoré nešetrí iba našu peňaženku, ale aj zdravie. Hoci majú zelené strechy pomerne dlhú tradíciu, dá sa o nich hovoriť, ako o aktuálnom trende. Ten súvisí s mestskou urbanizáciou a minimalizovaním postupného úbytku zelených plôch práve vo vnútri miest, najmä na sídliskách, ale aj v ich centre. V mestskom živote, kde prevláda tvrdý asfalt či betón, zelené strechy prinášajú osviežujúci dych prírody. Zelené strechy nielenže zlepšujú estetiku mesta, ale majú aj mnohé environmentálne a ekonomické výhody. Pozrime sa preto podrobnejšie na tento nový fenomén, ktorý má v budúcnosti svoje nemalé opodstatnenie.

Čo je to zelená strecha?

V najjednoduchšom ponímaní môžeme zelené strechy definovať ako také, ktoré sú čiastočne alebo úplne pokryté vegetáciou a rastlinami. Ich pôvod pochádza z vertikálnych záhrad, ktorými sa mestá už v období stredoveku snažili začleniť prírodu do mesta vysádzaním rôznych druhov popínavých rastlín, napríklad aj vinnej révy. Zelené strechy majú mimoriadny úspech na Islande či v Škandinávii, a to najmä vďaka ich tepelnej izolácií. Svoj boom však zažívajú aj v iných krajinách po celom svete vrátane Severnej Ameriky, Európy, Ázie a Austrálie.

Machová stena je moderným prvkom, ktorý oživí váš fádny interiér a prinesie trochu prírodnej zelene do vášho bytu, domu či kancelárie. Ako machové prvky integrovať do interiéru sa dozviete v článku Machová stena očami bytového dizajnéra.

Zelená strecha a jej technické riešenie

Pokiaľ by ste mali záujem o zelenú strechu na vašom rodinnom dome, na paneláku, či bytovke, existujú k dispozícií dva rôzne typy, ktoré sa od seba líšia najmä náročnosťou na údržbu. Zelená strecha môže byť intenzívna, resp. tradičná alebo extenzívna. Tradičná zelená strecha je hlbšia, umožňuje pestovať širšie spektrum rastlín, vrátane stromov, kríkov alebo záhradných plodín, čím poskytuje viac možností pre záhradníkov a taktiež väčší priestor na rekreáciu. Na druhej strane však vyžaduje vyššie náklady na inštaláciu a následnú údržbu. Oproti tomu je extenzívna strecha menej náročná na údržbu, je vhodná na výsadbu nízkorastúcej vegetácie (machy, sukulenty, tráva), a preto je vhodná aj pre rodinné domy.

One Earth - vila v Záhorských sadoch

Zelená strecha na vile v Záhorských sadoch – realizácia One Earth, s. r. o. Foto: archív One Earth, s. r. o.

One Earth, s. r. o. je skúsená rodinná firma, ktorá sa venuje realizáciám zelených striech na kľúč. V rámci dodávky zabezpečuje komplexné výkony vrátane hydroizolácie a klampiarskych prác. Okrem realizácií sa venuje aj predaju a odbornému poradenstvu a prináša riešenia pre každý projekt. Podrobnosti o spoločnosti nájdete na webe: www.zelene-strechy.sk. Kanceláriu firmy môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: kancelaria@zelene-strechy.sk.

Prečo premýšľať o zelenej streche?

Zelená strecha je inštalácia majú mnoho benefitov, a to nie len pre veľké panelákové sídliská, ale aj pre rodinné domy či rekreačné chaty. Medzi najvýznamnejší prínos zelenej strechy nepochybne patrí zlepšená izolácia a regulácia teploty. Zelená strecha poskytuje prírodnú izoláciu, čo prirodzene prispieva k udržiavaniu stabilnej teploty v dome počas celého roka.

V lete absorbuje slnečné žiarenie a naopak v zime znižuje stratu tepla.  Zelená strecha taktiež zlepšuje kvalitu ovzdušia, pretože vysadené rastliny absorbujú CO2 (oxid uhličitý), produkujú kyslík, filtrujú prach a toxické látky, prípadne aj ďalšie nečistoty z ovzdušia. Ďalšou výhodou je nepochybne aj to, že takáto strecha zadržiava dažďovú vodu, čím znižuje riziko povodní a preťaženia kanalizácie.

Čo ja osobne považujem za mimoriadne prospešný benefit je to, že zelené strechy udržiavajú biodiverzitu a podporujú tak ekosystém čím zabezpečujú ekologickú rovnováhu. V neposlednom rade nesmiem opomenúť ani estetickú hodnotu, ktorú zelená strecha nepochybne má. Zelené prostredie má taktiež vplyv na psychické zdravie ľudí, čo môže znižovať stres a zlepšovať celkovú pohodu.

Zelená strecha a jej nevýhody

Inštalácia zelenej strechy vyžaduje zváženie nákladov a úsilia potrebného na jej správu a udržiavanie v porovnaní s dlhodobými prínosmi pre životné prostredie a kvalitu života. Mnohí ľudia vnímajú ako najväčšiu nevýhodu práve náklady na jej inštaláciu a údržbu, ktoré môžu byť finančne náročné, najmä v závislosti od rozsahu a typu zvoleného systému.

Okrem toho si inštalácia vyžaduje robustnú konštrukciu, ktorá vydrží váhu rastlín a zavlažovacích systémov, čo môže vyžadovať dodatočné zosilnenie stavieb. Údržba zelenej strechy je technicky náročná, vyžaduje si odborníka a dostatok času. Navyše, sú takéto strechy často náchylné na napadnutie škodcami a chorobami, ktoré môžu vyžadovať komplexnú a finančne náročnú kontrolu.

Zelená strecha v rezidenčnom projekte Jarabinky

Realizácia intenzívnej zelenej strechy v rezidenčnom projekte Jarabinky. Foto: Radovan Hýbl.

Inventár vegetácie a rastlín na zelenej streche

Ak vás nápad so zelenou strechou zaujal, určite vás osloví aj množstvo rastlín, ktoré si na nej môžete vysadiť. K obľúbeným patria najmä sukulenty, pretože sú odolné voči suchu a majú schopnosť uchovávať vodu vo svojich mäsitých listoch. Taktiež sú to aj rôzne druhy tráv a bylín, pretože rýchlo rastú a tvoria hustý povrch, ktorý pomáha zadržiavať vodu a pôdu. Rastliny s kvetmi prispievajú k estetike zelenej strechy a môžu tiež prilákať hmyz a podporiť tak biodiverzitu. Taktiež tu môžu byť vysadené aj rôzne popínavé rastliny, dreviny či jedlé kry.

Pri zostavovaní inventára vegetácie a rastlín na zelenej streche je dôležité zohľadniť miestne klimatické podmienky, dostupné zdroje vody a údržbu, aby sa vybral vhodný mix rastlín, ktorý bude trvalo udržateľný a efektívny pre fungovanie zelenej strechy.

Zelená strecha predstavuje sľubnú budúcnosť

Budúcnosť zelených striech je sľubná a zohľadňuje sa ako udržateľné riešenie v mestskej architektúre a urbanizácii. S narastajúcim povedomím o environmentálnych a klimatických výzvach sa zelené strechy stávajú atraktívnym spôsobom, ako zlepšiť životné prostredie vo veľkých mestách. Vzhľadom na prínosy zelených striech sa očakáva, že budú mať v budúcnosti ešte väčšiu úlohu pri tvorbe udržateľných a ekologických miest. Ich implementácia sa môže stávať štandardom v mestskom plánovaní a výstavbe nových budov, čo by mohlo viesť k vytvoreniu zdravších, ekologickejších a esteticky príťažlivejších mestských prostredí.

One Earth - zelená strecha na projekte Eleven

Realizácia zelenej strechy spoločnosťou One Earth, s. r. o. na projekte Eleven. Foto: archív One Earth, s. r. o.

Zelená strecha a jej cena

Cena zelenej strechy sa môže výrazne líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane veľkosti strechy, typu a zložitosti systému, miestnych podmienok a nákladov na prácu. Zelená strecha má vyššiu cenu v porovnaní s tradičnými strešnými materiálmi, ale zelené strechy môžu prinášať dlhodobé environmentálne a ekonomické výhody vrátane energetických úspor, zlepšenej izolácie, zadržiavania dažďovej vody a estetických prínosov.

Orientačné ceny zelených striech môžete nájsť v aktuálnom cenníku spoločnosti One Earth, s. r. o. Každá zelená strecha je unikátna, preto sa konkrétne určenie ceny realizuje na základe stanovených špecifík a s ohľadom na faktory, ktoré ju značne ovplyvňujú.

One Earth - zelené koberce na jar

Extenzívna zelená strecha. Foto: archív One Earth, s. r. o.

Predĺžte si leto. Zimná záhrada zväčší váš obytný priestor a umožní vám skladovanie rastlín. Môže však slúžiť aj ako plnohodnotná miestnosť. Prečítajte si náš článok Zimná záhrada: Na čo všetko ju možno využiť a aké sú jej výhody?

Zelená strecha je jedinečnou kombináciou funkčnosti a estetiky, ktorá prináša mnohé výhody pre mestské prostredie a jeho obyvateľov. Je nielen symbolom záväzku voči životnému prostrediu, ale aj praktickým riešením na zlepšenie kvality života v meste. S rastúcim dôrazom na udržateľný rozvoj a adaptáciu na klimatické zmeny sa očakáva, že zelené strechy budú zohrávať stále dôležitejšiu úlohu v urbanistických plánovaní a budovaní lepších miest pre budúce generácie. Je dôležité si uvedomiť potenciál zelených striech, ktoré budú tvoriť nevyhnutnú súčasť mestskej infraštruktúry pre životaschopné a zdravé mestá. Čo poviete, zaujal vás tento koncept?

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail.