Správne budovanie majetku je spôsobilosťou, ktorá sa dá naučiť. „Učebnica budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých„, od ekonóma Radovana Hýbla, má ambíciu vás krok po kroku sprevádzať životnou zmenou, na konci ktorej budete bohatší, ako po materiálnej, tak aj po osobnostnej stránke. Autor sa v nej primárne nesústredí na ekonomickú teóriu, ale jednoduchou a prístupnou formou prevádza čitateľa potrebnými postupmi pre tvorbu majetku a neváha prezradiť ani množstvo cenných investičných tipov.

V úvode e-booku uvádzate, že nevznikol len tak z dlhej chvíle. Čo vás skutočne motivovalo k napísaniu učebnice o budovaní majetku a k zdieľaniu svojho know-how?

V mojom bezprostrednom okolí v poslednej dobe exponenciálne narástol počet ľudí, ktorí sa dostali do ťažko zvládnuteľnej finančnej situácie. Viacero z nich ma požiadalo o pomoc, a tak som mal možnosť nahliadnuť hlbšie, zistiť povahu ich problémov a nájsť príčiny, ktoré za nimi stoja. Pri súkromných rozhovoroch s ľuďmi som zistil, že aj keď životné situácie sú do určitej miery špecifické, existuje v nich jeden spoločný menovateľ – nesprávne finančné rozhodnutia. Chyby, ktorých sa moji priatelia a známi dopustili, spočívali v nedostatku finančného vzdelania. Tým nenarážam len na absenciu inštitucionálnych znalostí, ale najmä zdravého sedliackeho rozhodovania. Podotýkam, že mnohí z mojich známych majú vysokoškolské vzdelanie a vysokú mieru inteligencie. Ani to im však nebránilo v nesprávnom rozhodovaní. Na ich obhajobu treba povedať, že na prvý pohľad sa ich správanie nezdá byť až tak problematické a finančne nevýhodné. Kým si jeho dôsledky nehodíte na papier alebo ich nezažijete na vlastnej koži. Vtiahnutím do tejto zvláštnej situácie som bol postavený pred rozhodnutie, akým spôsobom týmto ľuďom pomôcť. Odovzdávanie zásad finančnej gramotnosti je behom na dlhú trať, nestačí vám jedno stretnutie. Individuálne vzdelávanie pri stále sa zvyšujúcom počte žiadateľov o pomoc začínalo strácať zmysel. Čím viac som sa problematike venoval, tým viac známych sa na mňa začalo obracať. Efekt snehovej gule fungoval dokonale. Situácia začala byť pre mňa časovo náročná, keďže som nechcel nikoho odmietnuť. Nakoniec som sa dostal do bodu, že jediným riešením bolo napísanie knihy. To síce nerieši špecifickosť situácie jednotlivca, ale všeobecné odpovede, ktoré v nej nájdete, vám ukážu cestu von zo začarovaného kruhu. Za vznikom knihy teda nehľadajte nič iné ako obyčajnú lenivosť. Tú lenivosť, ktorá stála aj za vynálezom kolesa a za mnohými ďalšími významnými vynálezmi.

Začiatkom roka sa všetci investiční špecialisti a analytici snažia poskytovať zaujímavé investičné tipy. Niektoré z tých zaujímavých nájdete v článku Vrece s investičnými tipmi pre rok 2024 sa roztrhlo.

Ako dlho sa tejto problematike venujete a prečo ste sa rozhodli investovať na samom začiatku? Aká bola vaša vízia?

Zhruba pred troma dekádami som započal štúdium ekonómie a prirodzene som sa začal o túto oblasť zaujímať. Paradoxne, na konci vysokej školy som urobil dve fatálne rozhodnutia, ktoré mňa a bohužiaľ aj mojich rodičov pripravili o peniaze. Nejednalo sa síce o vysokú čiastku, ale dosť na to, aby to zabolelo. Hovorí sa tomu „školné“. Mladý investičný trh poznačený transformáciou spoločenského zriadenia sa podpísal pod nedostatok investičných príležitostí, ktorých bolo v danom období naozaj žalostne málo. Prostredníctvom svojho známeho som sa však dostal k finančnému poradcovi, ktorý mi odprezentoval zaujímavú ponuku. Na jeho radu som investoval prostriedky do dvoch rozvíjajúcich sa firiem. Ako už viete, nedopadlo to dobre. Táto negatívna skúsenosť ma však nesmierne motivovala k tomu, aby som sa poučil z vlastných chýb a zamyslel sa nad tým, ako správne postupovať v budúcnosti. V prvej fáze som na investície do nehmatateľných finančných aktív úplne zanevrel. Považoval som ich za priveľmi rizikové a vyhýbal som sa im. Mojou prvou úspešnou investíciou boli preto nehnuteľnosti. Oproti iným aktívam mali jednu obrovskú výhodu. Videli ste ich, boli fyzické a hmatateľné. Bolo to presne to, čo som v tom čase potreboval. Jednalo sa o pomerne bezpečný trh. Ponúkal však nízke zhodnotenie vložených prostriedkov a vyžadoval od vás pomerne veľa práce. Keďže som sa priebežne vzdelával, stále viac som bol pripravený aj na investíciu do ďalších tried aktív. Už som vedel, že nákup podielu individuálnej firmy nemusí dopadnúť dobre, avšak zistil som aj to, ako sa voči tomuto negatívnemu aspektu brániť. Odpoveďou bola diverzifikácia. Ako hovorili naše staré mamy, nedávajte všetky vajcia do jedného košíka. Čo sa týka druhej časti vašej otázky, na začiatku investovania som žiadnu víziu nemal. Chcel som len dostať späť peniaze, o ktoré som svojou nerozvážnosťou prišiel. Bola to tá najhoršia možná motivácia, ktorá spravidla veľmi zle končí. 🙂

diskusia s ekonómom Radovanom Hýblom

Foto: Archív Radovana Hýbla

Čo máte na investovaní najradšej?

Predovšetkým je to možnosť spolupodieľať sa na úspechu iných. Nie každý má osobnostné predpoklady pre rozbehnutie úspešného biznisu. Drvivú väčšinu produktívneho obyvateľstva Slovenska predstavujú zamestnanci. Región strednej Európy zároveň negeneruje ani zďaleka také podnikateľské príležitosti ako napríklad Spojené štáty americké. Úspešné firmy tu môžete spočítať na prstoch jednej ruky. Prostredníctvom kúpy akcií však ktokoľvek z nás môže dosahovať výnosy bez toho, aby musel podnikať. Nikto sa vás nebude pýtať na vaše vierovyznanie, farbu pleti, inteligenciu alebo sociálny status. Ďalšou úžasnou vecou je, že vás to nestojí takmer žiadny investovaný čas.

Tvrdíte, že investovanie je pre každého, aké by mal mať podľa vás človek predpoklady na to, aby mohol začať s investovaním?

Za týmto výrokom si naozaj stojím. Investovanie je skutočne pre každého. Musí byť. Každý bežný človek by mal investovať, pretože v opačnom prípade je odsúdený na život v chudobe. Držanie celého majetku v bezpečných a teda aj nízko úročených sporiacich produktoch v banke je cesta do pekla. Inflácia priebežne znižuje reálnu hodnotu vášho majetku a vám po rokoch sporenia zostane len zlomok hodnoty vložených prostriedkov. To nie je rozumné správanie. Zarábate si tak na celkom vážny problém. A aké predpoklady by mal mať investor? Mnohí očakávajú, že úspešný investor musí byť nadpriemerne inteligentný, bohatý alebo nadštandardne pracovitý. Myslia si, že investovanie je len pre vyvolených. Opak je však pravdou. Ak sa uspokojíte s ročným výnosom na úrovni 7%, historické dáta za posledných 130 rokov svedčia o tom, že jediné čo skutočne potrebujete je vytrvalosť. Nech sa deje, čo sa deje vy sa držíte vášho plánu a priebežne investujete. Investovanie je a aj má byť nudné.

Pokiaľ vás napríklad zaujíma, akým spôsobom si vybudovať dostatočnú dôchodkovú rentu na dôstojne prežitú jeseň života, prečítajte si Učebnicu budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých. Nájdete v nej praktické postupy, ktoré vás krok po kroku dovedú do vášho cieľa.

Učebnica budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých

Praktický sprievodca pozitívnou životnou zmenou. Obrázok: Radovan Hýbl

Dovolím si tvrdiť, že ľudia majú všeobecne strach z investovania, prečo si myslíte, že je to tak?

Rozhovormi v mojom okolí som identifikoval dve príčiny strachu z investovania. Prvou je strach z jeho zložitosti a druhou je strach z rizík, ktoré sú s ním spojené. Väčšinou však tieto strachy nie sú opodstatnené. Údajná zložitosť podľa môjho názoru pochádza z mýlenia si investovania s obchodovaním. Investovanie je jednoduchá, až primitívna činnosť, ktorá spočíva v neustálom prikupovaní jednotlivých tried aktív. Ak ste zvládli internet banking vo vašej banke, zvládnete aj investovanie. Obchodovanie je o niečom inom. Opúšťate v ňom bezpečný dlhodobý horizont investovania a púšťate sa do nevyspytateľných a kalných vôd, kde na vás číha tvrdá konkurencia. Obchodovanie je pre expertov, investovanie je pre bežných ľudí. Čo sa týka rizík investovania, tie samozrejme vždy existujú. Avšak najväčšie riziká prináša neinvestovanie. Na základe historických dát vieme, že investori dlhodobo vyhrávajú nad neinvestormi. Skúsme sa na to pozrieť optikou bežca, ktorý chce vyhrať maratón. Ak na pretek ani len nenastúpi, nemôže ho vyhrať. Ak sa rozhodnete nezačať investovať, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skončíte chudobný.

Podľa Intrum barometra finančnej pohody (z roku 2022) sa v oblasti finančnej gramotnosti Slovensko nachádza dlhodobo v spodnej časti rebríčka (19. miesto) a značný prepad zaznamenalo aj v rámci piliera úspor do budúcna. Myslíte si, že tento fakt má vplyv na to ako ľudia na Slovensku investujú, resp. neinvestujú?

Určite áno. Finančná gramotnosť je kľúčom k správnemu zaobchádzaniu s financiami v rôznych životných situáciách. Úroveň znalostí v tejto oblasti sa v jednotlivých krajinách líši a predznamenáva aj životnú úroveň ich obyvateľov. Ja som však veľkým optimistom, čo sa týka budúcnosti. Vzhľadom na výrazný rozvoj informačných technológií a nové spôsoby šírenia osvety sa mladá generácia prirodzenou cestou dostáva k informáciám súvisiacim s realizáciou racionálnych finančných rozhodnutí. Internet ako super médium supluje aktuálne nedostatky formálneho vzdelávacieho procesu. Potvrdením týchto tendencií môže byť aj záujem môjho deväťročného syna o investovanie. Porozumenie financiám je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a ja sa domnievam, že sa v priebehu najbližších rokov stane bežným štandardom.

ekonóm Radovan Hýbl

Foto: Archív Radovana Hýbla

Existuje podľa vás ideálny investičný horizont uplatniteľný pre každého alebo ide o individuálny faktor?

Investičný horizont je minimálne odporúčané obdobie, počas ktorého by mal investor držať podkladové aktívum. Udáva sa v rokoch. Dĺžka tohto obdobia spravidla závisí od rizikovosti resp. volatility (kolísavosti) podkladového aktíva. Pokiaľ umiestňujete svoje prostriedky do investícií na peňažnom trhu, váš investičný horizont je krátkodobý (väčšinou do jedného roka). Ak investujete do akcií váš investičný horizont sa predlžuje. Pokiaľ máte záujem na budovaní majetku, musíte investovať dlhodobo. Dlhodobosť investície výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že skončí vo výraznom pluse. Doba investície je vysoko individuálna a závisí od typu investora (jeho schopnosti znášať riziko) a od jeho veku. Ak to s investovaním myslíte vážne, váš horizont by nemal byť nižší ako 10-15 rokov.

Ako vnímate konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý spôsobil nervozitu na finančných trhoch vo vzťahu k investovaniu? Ovplyvnila táto situácia vaše investičné portfólio?

Obdobie posledných rokov sa vo svete vyznačuje eskaláciou napätia a vznikom viacerých vojenských konfliktov. Začiatky krízových situácií a ozbrojených zrážok majú na trhy spravidla negatívne dopady. Výsledkom často býva prudký výpredaj, keď množstvo investorov v panike predáva držané aktíva. Ak sa však pozrieme na krivku akciového indexu S&P 500, zistíme, že takáto reakcia je iba krátkodobá. Z dlhodobého hľadiska má akciový trh neuveriteľnú schopnosť sa z následkov vojen zotaviť a javiť sa ako veľmi odolný. Čo sa týka trhu so zlatom, jeho hodnota v časoch geopolitickej neistoty zvykne rásť. Špecifická situácia môže vzniknúť na trhu s nehnuteľnosťami. Sprievodným javom vojenského konfliktu často býva aj utečenecká kríza, ktorá môže spôsobiť migračnú vlnu. Tá má potenciál pozitívne ovplyvniť ceny prenájmov, prípadne aj ceny nehnuteľností v susediacej krajine. Ak sa konflikt rozrastie a presunie sa do susedného štátu, v ktorom investor vlastní nehnuteľnosť, účinky na jej hodnotu môžu byť devastačné. Z hľadiska dopadu zhoršenej bezpečnostnej situácie u nášho suseda na moje investičné portfólio, musím povedať, že bol nulový. Skladbu aktív som v dôsledku konfliktu nezmenil a naďalej sa držím rovnakej investičnej stratégie. V extrémnych prípadoch, kedy by došlo ku korekcii na akciovom trhu, som pripravený na príkup akcií vo výpredajoch.

Vedeli ste, že z hľadiska diverzifikácie existujú lepšie fondy ako ETF kopírujúce S&P 500. Tieto fondy vám prinesú viac pokojného spánku, keďže nestavajú všetko na dominancii jednej krajiny a ponúkajú širšiu geografickú diverzifikáciu. O ktoré fondy ide, zistíte v Učebnici budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých. Okrem toho vás učebnica presvedčí o tom, že na dosiahnutie finančného úspechu nemusíte byť nadpriemerne inteligentí a nezaberie vám ani veľa času.

Hoci ste sa vo svojom e-booku vyjadrili celkom jasne k investíciám do kryptomien, nedá mi neopýtať sa, či naozaj vnímate tieto investície ako nevýhodné vzhľadom na súčasnú dobu a prečo?

Nie je to o tom, že by som kryptomeny vnímal ako nevýhodné. Princípy, na ktorých stojí ich existencia sú podla môjho názoru správne. Ide o decentralizovanú digitálnu menu, ktorá je de facto nekompromisnou konkurenciou pre štátne peniaze. Kryptomeny viac menej plnia obdobné funkcie ako zlato. Problémom je, že kým fungovanie zlata je overené tisícročiami, kryptomeny sú na trhu len krátko. Zatiaľ predstavujú vysoko volatilné, a teda aj špekulatívne aktívum. Pozornosť treba upriamiť aj na možné štátne zásahy v budúcnosti, napríklad v podobe zákazov kryptomien. Tie totiž časom môžu byť, z pochopiteľných dôvodov, atraktívnejšie než zákonné platidlo. V prípade straty dominancie fiat meny by štáty prišli o možnosť zasahovať do ekonomiky prostredníctvom monetárnej politiky. Neverím, že vlády sa tohto privilégia vzdajú len tak, bez boja. Preto sa treba na budúcnosť kryptomien pozerať s opatrnosťou a držať im palce. Som vďačný kryptomenovým investorom, že vedú svoj boj aj napriek vysokému potenciálnemu riziku. Osobne do kryptomien neinvestujem a v blízkej budúcnosti ani neplánujem.

Ešte by som rada ostala pri kryptomenách, pretože sama mám vo svojom okolí viacero známych, ktorí tvrdia, že investícia do bitcoinu, je najideálnejšia. Čo si myslíte o tomto názore?

Každý investor má právo nakupovať také aktíva, o ktorých je presvedčený, že naplnia jeho investičné ciele. Investície do kryptomien môžu prinášať obrovské zisky, ale aj obrovské straty. Nie som tu na to, aby som spochybňoval investičné rozhodnutia druhých. Nikto z nás nevie, čo sa na trhu v budúcnosti stane. Ja som vyvážený až konzervatívny typ investora a nemám problém sa uspokojiť s priemerným výnosom výmenou za pokojný spánok.

ekonóm Radovan Hýbl - prezentácia

Foto: Archív Radovana Hýbla

Pokiaľ sa chcete dozvedieť, ktoré aktívum považujú regionálni dolároví milionári za najvýnosnejšie, prečítajte si článok Ako vnímajú ekonomickú situáciu slovenskí a českí dolároví milionári?

Myslíte si, že by bolo prospešné, ak by sa o investovaní hovorilo viac, či dokonca učilo na školách?

Samozrejme, že áno. Finančné vzdelávanie je nevyhnutným predpokladom uvedomelého riadenia osobných financií, ale aj ďalšieho rozvoja spoločnosti a rozhodujúcou podmienkou našej úspešnej adaptácie v európskom priestore. O finančnej gramotnosti sa v poslednom období začalo viac hovoriť. Aj napriek existencii stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti, však zatiaľ nevnímam, že by sa výrazne pretavila aj do zmien učebných plánov a metodiky školských vzdelávacích programov. Informovanosť širokej verejnosti síce stúpa, ale finančné vzdelávanie stále viac preberajú do rúk sociálne siete so samozvanými influencermi, čo môže byť z dlhodobého hľadiska veľmi nebezpečný trend. Je dôležité robiť informované rozhodnutia, vedieť si obhájiť konkrétnu investíciu a neriadiť sa len radami môjho „investičného guru“, ktorý môže mať postranné záujmy. Štát by mal z pozície autority do výučbového procesu s plnou vážnosťou vstúpiť a poskytnúť svojim občanom vzdelávanie na požadovanej odbornej úrovni.

Praktické informácie ohľadom investovania do akcií (ETF), dlhopisov, nehnuteľností alebo drahých kovov nájdete v Učebnici budovania majetku aj pre hlúpych alebo lenivých, ktorá vám ukáže, že investovania sa netreba báť.

Ak niekto na Slovensku investuje, pravdepodobne je to investícia do nehnuteľnosti, možno do zlata, súvisí to podľa vás s nízkym povedomím o ostatných možnostiach investovania?

Máte pravdu, slovenským investičným trhom sú skutočne nehnuteľnosti. Drvivá väčšina slovákov vlastní alebo má záujem vlastniť nehnuteľnosť. Vo vyspelych štátoch percento vlastníkov nie je ani zďaleka tak výrazné ako u nás. Je to ale pochopiteľné. Nehnuteľnosti sú fyzické, hmatateľné jednoduché na pochopenie a predchádzajúca generácia má veľmi zlé skúsenosti s investíciami v post trasformačnom období, kedy sa stretávali s krachmi obchodných spoločností na každom kroku. Svoje obavy a strach s rizika odovzdali svojim deťom. A tak sa väčšina spoločnosti stále drží tej svojej istoty, ktorá, s výnimkou dvoch krátkych období, fungovala dlhých 30 rokov. Nehnuteľnosti považujem za dobrú investíciu, treba si ale uvedomiť, že aj ony majú svoje riziká. Svojou knihou sa snažím pokázať na to, že existujú aj iné alternatívy. Také, ktoré dokážu investorom priniesť vyššie zhodnotenie s menším vynaloženým úsilím.

Upozornenie: Redakcia nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené interpretáciou prezentovaných názorov autora knihy a nepreberá za ne žiadne záväzky. S investovaním na finančných trhoch sa spája riziko. Výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.