Samotná webstránka môže plniť viacero cieľov. Jej charakter môže byť informačný, prezentačný, konverzný alebo napríklad predajný. Jednotlivé podstránky webu následne napĺňajú jeho konkrétne funkcie. Pokiaľ sa v podnikaní sústredíte na dosahovanie predajných resp. konverzných cieľov, bez kvalitnej landing page sa nezaobídete.

Landing page. Čo to je?

Pristávacia stránka, známa aj ako landing page, je pomerne špecifická podstránka. Je určená na konverziu návštevníkov na zákazníkov. Cieľom pristávacej stránky môže byť napríklad získanie potrebných informácií o návštevníkovi alebo jeho presmerovanie na stránku s ponúkaným produktom alebo službou. Konečným cieľom je zabezpečenie predaja produktu alebo služby.

Povinné prvky landing page

Aby landing page plnila svoj účel je dôležité, aby bola dobre navrhnutá a dokonale vyladená na zabezpečenie predajného resp. iného konverzného cieľa.

Dobre nastavená landing page by mala obsahovať nasledovné prvky:

Zreteľný nadpis (titulka). Nadpis by mal byť krátky a výstižný a mal by dokonale popisovať produkt alebo službu, ktorú stránka ponúka. Umiestnite ho na vrchu stránky, aby bol viditeľný pre návštevníka. A nezabudnite, dobrý copywriting má v tomto prípade cenu zlata.

Kvalitné obrázky alebo videá. Obrázky alebo videá by mali byť vizuálne príťažlivé a mali by reprezentovať váš produkt alebo službu. Vizuálne prvky slúžia na pritiahnutie pozornosti návštevníka. Majú potenciál presvedčiť ho, aby zostal na stránke a interagoval s produktom alebo službou. Vedeli ste, že obrázky sú až 2,7-krát sledovanejší formát než text a video dokonca až 4-krát sledovanejší? Rozhodne ich silu nepodceňujte. Nikto nebude čítať rozsiahle texty bez akejkoľvek grafiky. Spríjemnite návštevníkovi pobyt na vašej landing page a on sa vám za to odvďačí konverziou.

Výzva k akcii (Call to action – CTA). Výzva k akcii je jedným z najdôležitejších prvkov landing page. Ak má návštevník vykonať konverziu, musíme mu na to dať na našej webstránke možnosť. Touto možnosťou je napríklad umiestnenie kontrastne výrazného CTA tlačidla s výstižným textom, ktorý návševníka motivuje k akcii. Alternatívou k CTA tlačidlu je vyplnenie kontaktného formulára. Cieľom výzvy k akcii môže byť napríklad prihlásenie sa na odber newsletteru alebo nákup produktu alebo služby. V rámci landing page sa spravidla CTA tlačidlo umiestňuje viackrát, pričom aspoň jedno tlačidlo sa umiestňuje nad foldom (ohybom). Umožníme tak návštevníkovi vykonať akciu aj bez scrollovania.

Sociálne dôkazy (social proof). Sú to informácie o spokojnosti predchádzajúcich zákazníkov, ktoré môžu návštevníka presvedčiť, aby si produkt alebo službu zakúpil. Sociálne dôkazy môžu byť napríklad recenzie, ocenenia alebo certifikáty. Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ návštevníci vašu službu alebo produkt nepoznajú, je veľmi ťažké získať si ich dôveru. Bez nej je realizácia konverzie ťažko splniteľná. Sociálne dôkazy slúžia na získanie dôvery vo váš produkt alebo službu prostredníctvom iných osôb, ktoré už nákup v minulosti realizovali. Ich pozitívna skúsenosť s nákupom vytvára pocit dôvery u nových návštevníkov webstránky. Bez umiestnenia social proof landing page nebude napĺňať vaše konverzné očakávania. Aby sociálny dôkaz plnil svoju funkciu, musí byť dôveryhodný. Recenzia od reálnych osôb na Google alebo Facebooku má výrazne vyššiu hodnotu ako fiktívny profil bez fotografie.

rozvrhnutie landing page

Ak sa zaujímate o problematiku tvorby webstránok, dávam vám do pozornosti článok: 6 krokov ako si urobiť webstránku zadarmo (takmer) v roku 2023. Nájdete v ňom koplexnú postupnosť krokov pre získanie vytúženého webu.

Popis produktu alebo služby. Ponúkané produkty alebo služby musíte návštevníkom webstránky patrične predstaviť. Ich opis by mal byť stručný a jasný a mal by zhrnúť ich hlavné benefity. Popis by mal byť zameraný na problémy, ktoré produkt alebo služba rieši a na to, ako môže pomôcť návštevníkovi. Z hľadiska benefitov je vhodné sa sústrediť skôr na tie emocionálne, než na racionálne. Vlastnostiam produktu prikladáme v popise menší význam. Samotné texty nesmú byť dlhé. Nikto to nebude čítať. Rozdeľte ich do krátkych odsekov, ktoré návštevníkom umožnia ich „scanovanie“.

Formulár na získanie informácií. Formulár umiestnený na landing page zohráva kľúčovú úlohu. Jeho cieľom je získať potrebné informácie o návštevníkovi. Môže ísť o meno, priezvisko, telefón, či emailovú adresu. Získané údaje môžu byť neskôr použité na marketingové účely. Formulár by mal byť čo najjednoduchší a obsahovať minimálne množstvo informácií. Čím je formulár rozsiahlejší a neprehľadnejší, tým sa zvyšuje riziko, že návštevník od jeho vypĺňania upustí a konverziu nezrealizuje.

landing page pod foldom

Raz vidieť je lepšie ako sto krát počuť. Ak chcete vidieť, ako by konštrukcia pristávacej stránky mohla v praxi vyzerať, pozrite si vzorovú landing page.

Vlastnosti landing page

Po tom, čo sme si definovali nevyhnutné prvky landing page, venujme pozornosť aj vlastnostiam, ktoré by mala mať.

Bezpečnosť stránky je dôležitá pre dôveru návštevníka. Stránka by mala mať SSL certifikát, ktorý zabezpečí šifrovanú výmenu dát medzi vami a návšetvníkom stránky. Jeho osobné a platobné údaje tak budú v bezpečí. Okrem toho je vhodné landing page zabezpečiť aj proti hackerským útokom. Odporúčam vám aj inštaláciu overeného firewallu, bezpečnostného pluginu a používanie best practises.

Stránka by mala byť jednoduchá a prehľadná, aby návštevník mohol ľahko nájsť informácie a vykonať požadovanú akciu. Nepotrebné prvky z webstránky odstráňte, aby ste tak minimalizovali rozptyľovanie pozornosti návštevníkov.

Landing page by mala byť relevantná pre reklamný obsah, ktorý ju na ňu odkazuje. V ideálnom prípade by mala byť cieľovo orientovaná na konkrétnu skupinu ľudí, ktorí sa zaujímajú o produkty alebo služby ponúkané na vašej pristávacej stránke.

Veľmi dôležitou úlohou landing page je implementácia analytických nástrojov na sledovanie jej výkonnosti. Na základe analýzy trvdých dát, ako napríklad návštevnosti, miere konverzie a bounce rate, budete môcť prijímať kvalifikované rozhodnutia. To vám môže pomôcť pri optimalizácii stránky pre dosiahnutie lepších výsledkov.

Ak potrebujete vlastnú landing page a neviete ako na to, neváhajte ma nezáväzne kontaktovať. Som pripravený s vami túto problematiku odkonzultovať. Konzultácie sú bezplatné. Ak máte záujem o spracovanie komplexného webu, podrobnosti a cenník nájdete v časti Služby – Web.

Zhrnutie

Landing page by mala byť dokonale konštrukčne navrhnutá, zreteľne zameraná na relevantnú cieľovú skupinu a mala by obsahovať vizuálne atraktívne a prevádzkovo funkčné prvky, ktoré návštevníka presvedčia k akcii. Využitím analytických nástrojov, testovaním a následnou optimalizáciou by ste mali dosahovať lepšie výsledky z hľadiska jej výkonnosti.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor, prípadne položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.