V ostatnom období naša spoločnosť prechádza obrovskými zmenami, ktoré skokovo menia zaužívané vzorce správania u jednotlivých subjektov. Završuje sa tak náš postupný presun od kapitalistickej ekonomiky smerom k ekonomike pozornosti. Nový prístup k riadeniu informácií zaobchádza s ľudskou pozornosťou ako s nedostatkovým tovarom a aplikuje ekonomickú teóriu na riešenie rôznych problémov správy informácií. Ľudská pozornosť sa tak v dnešnom období stala nesmierne významnou komoditou. Razantný nástup umelej inteligencie ešte viac umocňuje a urýchľuje nezadržateľnosť zmien očakávaných v poslednej dekáde.

Ako tieto zmeny ovplyvnia naše správanie? Je možné sa ešte ekonomicky presadiť na vysoko saturovanom trhu? Má ešte zmysel v dnešnom, vysoko konkurenčnom, prostredí privádzať k životu nové podnikateľské subjekty? Budú tieto subjekty konkurencie schopné? Ak áno, ako ich efektívne budovať? V tomto článku sa budem snažiť poskytnúť komplexnejšie odpovede na všetky položené otázky.

Ekonomika pozornosti

Výrok Alexa Hormoziho, amerického podnikateľa a youtubera, ktorý sa zaoberá škálovaním firiem, o tom, že pozornosť je dnešná ropa, nebol nikdy bližšie k realite. Kým pred desiatimi rokmi na trhu dominovali ropné spoločnosti, dnes neviditeľné opraty preberajú mamutie mediálne subjekty.

Ako vlastne ekonomika pozornosti funguje? Dnešná spoločnosť je charakteristická prebytkom informácií. Informačná lavína sa prejavuje v desiatkach tisíc informačných a komunikačných pokusoch v priebehu jediného týždňa, ktorým je každý konzument vystavený. Dochádza tak k problému informačného preťaženia. Samotný informačný prebytok spôsobuje nedostatok toho, čo informácie konzumujú – pozornosti ich príjemcov. Množstvo dostupných dát tak priamo vedie k ochudobneniu pozornosti, ktorá sa stáva, ako každá nedostatková komodita, stále vzácnejšou.

Ľudská pozornosť je v podstate mentálna angažovanosť na konkrétnu položku informácie. Tá sa najprv dostáva do povedomia, následne sa analyzuje a až potom sa pretavuje do konania. Výstupy širokospektrálnych vedeckých výskumov poukazujú na skutočnosť, že ľudia majú obmedzené kognitívne zdroje, ktoré môžu byť v konkrétnom čase použité. V praxi to znamená, že mentálna kapacita človeka, ako aj jeho vnímavosť, je obmedzená. Ak zdroje pridelené na riešenie jednej úlohy, obmedzujú dostupnosť zdrojov pre riešenie iných úloh, je potrebné zabezpečiť funkčné filtrovanie informácií a ich efektívne prideľovanie jednotlivým informačným zdrojom. Najdôležitejšie informácie treba extrahovať z prostredia, zatiaľ čo tie nepodstatné sa vynecháva.

Ako by mali na zmenené podmienky reagovať firmy?

V predchádzajúcej časti sme pomenovali problém prijímateľov obsahu v aktuálnej dobe. Úlohou firiem, ktorých ambíciou je na trhu zotrvať, je poskytnúť jeho riešenie. Osobne vidím dve možnosti.

Prvou možnosťou je presvedčenie konzumenta o relevantnosti vašich informačných výstupov, čím priamo úmerne zvýšite množstvo zdrojov, ktoré bude ochotný poskytnúť vášmu projektu. Tou druhou je schopnosť poskytnúť konzumentom úsporu ich pozornosti v podobe optimalizácie UI/UX dizajnových riešení vo verejných aplikačných prostrediach firmy. Ak sa vám podarí zjednodušiť konzumentovi život, zaplatí vám svojou pozornosťou. A ako už vieme, ide o platbu „tvrdou menou“.

Aký dopad má teda prechod do novej ekonomickej paradigmy na podnikateľské subjekty? Fatálny pre spoločnosti, ktoré nie sú dostatočne flexibilné a odmietajú sa prispôsobiť novým trendom. Čím neskôr začnete problém prijímateľov informácií riešiť, tým menšiu šancu budete mať na zotrvanie na trhu. Naopak, spoločnosti, ktoré venujú svoj čas prispôsobeniu sa novým podmienkam, získajú nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu. Poďme sa postupne venovať jednotlivým možnostiam, ktoré sú pre existenciu firmy kľúčové.

Ak vás zaujíma tvorba a udržanie majetku vrátane investovania do rôznych investičných tried, prečítajte si článok Investovanie a budovanie majetku sú pre každého, nielen pre vyvolených. Okrem iného sa v ňom dozviete, aké konkrétne možnosti máte k dispozícii a aký jednoduchý môže byť proces budovania majetku.

Ako získať viac pozornosti pre firmu?

V záujme každej firmy je zvýšiť alebo aspoň zachovať množstvo pozornosti, ktoré jej poskytuje cieľová skupina. Túto skutočnosť si zrejme uvedomuje každý racionálne zmýšľajúci podnikateľ. Omnoho ťažšie je nájsť spôsob, akým to docieliť.

V minulosti bola týmto riešením reklama. Stačilo si zaplatiť dohodnutý reklamný objem v konkrétnych distribučných kanáloch a o pozornosť bolo postarané. Doba sa však rýchlo mení a dnes tento nástroj už nie je dostačujúci. Dosahy samovoľne klesajú a za rovnaké peniaze získavavate stále menší objem konverzií. Reklama sa vo všetkých kanáloch priebežne zdražuje a prestáva dávať ekonomický zmysel. Navyše, reklamná kampaň síce prináša okamžitý efekt, avšak po jej vypnutí dosahy okamžite spadnú. Spoločnosti sústreďujúce svoje kapacity výlučne na tento model majú hendikep, ktorý ich, v dlhodobom horizonte diskvalifikuje pri dosahovaní predajných cieľov alebo im minimálne zásadným spôsobom znižuje ziskovosť. Táto stratégia je neudržateľná. Nie je to o tom, že treba reklamu vylúčiť z propagačnej časti marketingového mixu. Je to o tom, že dnes už nemôže byť primárnym zdrojom získavania pozornosti.

obsahový marketing

Obsahový marketing predstavuje efektívnu cestu k vybudovaniu značky. Foto: Pexels.

Na ktorý nástroj sa teda treba primárne zamerať? Predovšetkým na vybudovanie značky prostredníctvom content marketingu. Ide o marketingovú techniku, pri ktorej sa tvorbou, publikovaním a distribúciou kvalitného, relevantného a konzistentného obsahu pre jasne definované publikum (cieľovú skupinu) firma snaží o postupné budovanie vlastnej značky, nenásilnú propagáciu produktov alebo služieb a generovanie potenciálnych zákazníkov. Pozor si však treba dať na to, akú formu obsahového marketingu si zvolíte, aby ste naozaj budovali vlastnú značku, nie produktovú kategóriu, prostredníctvom ktorej de facto pomáhate aj svojej konkurencii na úkor vlastných zdrojov.

Prečo je dôležité vybudovať si značku?

Sila značky je v podnikaní nesmierne dôležitá, ak nie najdôležitejšia. Ako hovorí reklamný magnát David Ogilvy: „Značka je to, čo vám zostane, keď vám vyhorí fabrika“. Firmy, ktoré nepracujú na zvýšení povedomia o svojej značke (brand awareness), vlastnej dôveryhodnosti a nesnažia sa o zapojenie komunity používateľov, nikdy nedokážu vybudovať svoju značku. Firmy, ktoré nedokážu vybudovať svoju značku sú odkázané na zánik. Toto tvrdenie môže vyznievať ako prisilné. Ak ale trváte na dôkaze o sile značky, nech sa páči.

Kúpil som si auto, ktoré som kedysi videl na autosalóne a veľmi sa mi páčilo, išlo o Volkswagen Touareg. Zhodou okolností mám známeho, ktorý pracuje v bratislavskom závode, kde sa tento typ auta vyrába. Pri jednom z našich rozhovorov som ho požiadal o potvrdenie spoľahlivosti vozidla a jeho porovnanie s Porsche Cayenne, ktoré vychádza z tých istých výrobných liniek. Odpovedal, že nerozumie otázke. Z konštrukčného hľadiska ide totiž o totožné autá, ktoré sú postavené na rovnakej platforme a používajú úplne rovnaké súčiastky. Vývoj súčiastok pre každý typ vozidla zvlášť by bol príliš nákladný. Rozdiel v kvalite teda nemôže existovať. Okrem Touarega a Cayenne používajú rovnakú platformu aj ďalšie vozidlá, napríklad Audi Q8, Lamborghini Urus, či Bentley Bentayga. Obrovský rozdiel je však v predajnej cene vozidiel. Touareg je bezkonkurenčne najlacnejší, keďže predajná cena vozidla v základnej výbave sa začína na cca 64 000 €. Prémiová značka predáva vozidlo za približne štvrť milióna eur.

Asi súhlasíte, že takmer štvornásobný rozdiel v predajnej cene zrejme nebude adekvátny na zdôvodnenie rozdielov v karoséri, motore či prístrojovej doske. Ak predsa len nesúhlasíte, schladím vás predajnou cenou súčiastok. Aj keď sú úplne rovnaké a líšia sa len logom, ich cena je rozdielna. Je verejným tajomstvom, že niektoré servisy, v snahe ušetriť, montujú do vozidiel lacnejšie súčiastky s logom menej luxusných značiek.

lamborghini urus

Ľudia sú hrdí na prémiové značky. Foto: Pexels.

Prémiová značka poskytuje status. Je drahá a kúpu jej produktu si nemôže dovoliť každý. Zákazník prémiovej značky ukazuje, že patrí k vyššej vrstve bez toho, aby to musel niekomu vysvetľovať. Ak vystúpi z Volkswagenu, ľudia vedia, že má rád kvalitu za rozumnú cenu. Ak vystúpi z Lamborghini, všetci vedia, že je to niekto, kto dosiahol úspech. Na značku je hrdý, prezentuje sa ňou a bojuje za ňu, aby obhájil vysokú cenu, ktorú za jej produkt zaplatil. Pridaná hodnota, ktorú zákazník získal, nespočíva vo vyššej kvalite, ale v jej vnímaní.

Budovanie značky v kontexte teórie hier

Poďme sa ale na problematiku pozrieť trochu vedeckejšie prostredníctvom optiky teórie hier. Ide o odvetvie aplikovanej matematiky, ktoré je založené na výskume interakcií s formalizovanou štruktúrou pohnútok. Zaoberá sa skúmaním predpokladaného a skutočného správania sa jednotlivcov a optimálnych stratégií.

Rozoznávame dva základné typy hier. Hry s nulovým a hry s nenulovým súčtom.

Pri hrách s nulovým súčtom je celkový úžitok pre všetky zúčastnené subjekty a aj pre každú kombináciu stratégií nulový. Znamená to, že víťaz získava na úkor porazených hráčov presne toľko, koľko oni prehrajú. Príkladom pre hru s nulovým súčtom je napríklad šach.

V podnikateľskej realite sa však väčšinou stretávame s hrami s nenulovým súčtom. Pre zjednodušenie si povedzme príklad nazývaný dilema väzňa.

Dvaja podozriví sú zatknutí políciou. Tá nemá dostatok dôkazov a preto každému z nich osobitne ponúkne dohodu. Ak jeden z nich bude svedčiť proti druhému a ten odmietne spolupracovať s políciou, spolupracujuci bude prepustený a spoluväzeň si odsedí 10-ročný trest. V prípade, že obaja odmietnu spoluprácu s políciou, budú odsudení len na 6-mesačné odňatie slobody. Ak sa podozriví zradia navzájom, bude každému z nich udelený 5-ročný trest. Žiadny z podozrivých sa o prípadnej zrade toho druhého pred ukončením vyšetrovania nedozvie. Ako by mali podozriví rozhodnúť: mlčať alebo zradiť? Jednoduchá matica výnosov pre väzňovu dilemu poukazuje na skutočnosť, že ak sa každý z podozrivých snaží maximalizovať úžitok pre seba (bez ohľadu na druhého podozrivého), racionálny jedinec sa rozhodne zradiť. Suboptimálny je v tomto prípade jediný bod rovnováhy kedy sa podozriví navzájom zradia. V takom prípade získajú menej, ako by dosiahli v prípade spolupráce.

teória hier - dilema väzňa

Dilema väzňa je príkladom teórie hier s nenulovým súčtom. Foto: Pexels.

Každý subjekt na trhu sa snaží maximalizovať svoj úžitok, čo sa samozrejme týka tak spotrebiteľa, ako aj predajcu. Spotrebiteľ sa snaží získať čo najvyššiu kvalitu za čo najnižšiu cenu. Predajca zas cieli na predaj produktov alebo služieb s čo najvyšším možným profitom. Do hry vstupuje vzájomná konkurencia medzi spotrebiteľmi a takisto aj medzi predajcami.

Ak je predajcov produktu/služby málo, môžu sa dohodnúť na vzájomnej spolupráci, ktorá bude obojstranne výhodná. Môže ísť napríklad o kartelovú dohodu s cieľom eliminovať konkurenčný boj. Spoločným zvýšením cien maximalizujú svoje zisky na úkor spotrebiteľa.

Ak sa však subjekty dohodnúť nemôžu alebo z nejakého dôvodu nechcú, ich jedinou cestou je s konkurenciou súperiť a snažiť sa ju poraziť. V reálnych podmienkach trhu dochádza v podstate k forme dražby (čo je vlastne aplikácia teórie hier), ktorá v konečnom dôsledku rozhodne o tom, kto produkt alebo službu získa, od koho ho získa a za akú cenu ho získa.

Súperenie spoločností o zákazníka sa, v prípade abstrahovania od základného produktu (značka, kvalita, dizajn, varianty vyhotovenia, obal), rozšíreného produktu (servis, záruka, úver, inštalácia a inštruktáž) a distribúcie, logicky sústreďuje na cenu. Súťaž v takom prípade vyhráva predajca, ktorý je najlacnejší. V takýchto podmienkach neexistuje racionálny dôvod, aby zákazník nakupoval u druhého najlacnejšieho predajcu alebo nebodaj od ostatných, ešte drahších.

Ak však berieme do úvahy existenciu značky, situácia sa zásadným spôsobom mení. V takomto prípade do hry vstupuje emocionálne zákaznícke správanie, ktoré na rozdiel od toho racionálneho, vedie k rozdielnym predajným výsledkom. Na základe brand pozicioningu sa jednotlivé spoločnosti profilujú do pozície, ktorá im umožňuje vytvoriť si hlbší vzťah so svojou cieľovou skupinou. Následne dokážu v mysli potenciálneho zákazníka odprezentovať rovnakú kvalitu svojich produktov alebo služieb ako vyššiu. To síce v skutočnosti nezodpovedá realite, ale zákazník to nevníma. Možno to nie je fér, ale je to tak. Ak máte najkvalitnejší produkt a najvýhodnejšiu cenu, automaticky to neznamená, že máte aj najvyššie predaje. Zmierte sa s tým.

Výskumy v oblasti behaviorálnej ekonómie popisujú prečo a ako sa správanie ľudí odchyľuje od racionálneho správania. V prípade presvedčenia nedochádza k zmene názoru spotrebiteľa priamo úmerne k relevantnosti prezentovaného faktu. Na aplikáciu racionálneho rozhodnutia je potrebné aby ľudský mozog spracoval komplexné dostupné informácie, čo je spojené s výdajom energie. Aby táto činnosť bola efektívna, spotrebiteľ sa uchyľuje ku skratkám a zjednodušeniam. Takouto skratkou je aj príklon k značke, ktorú už pozná a s ktorou sa v minulosti z určitých dôvodov stotožnil.

Na konci dňa tak vybudovanie značky poskytuje obchodnej spoločnosti konkurenčnú výhodu oproti rovnako kvalitným spoločnostiam, ktoré na budovaní svojej značky nepracovali. Čím neskôr s budovaním značky začnete, tým menšia je šanca, že v ňom budete úspešní. Ak je vaša konkurencia príliš veľká, šance na jej dobehnutie sú skutočne malé. Budovanie značky poskytuje firme páku a to sa konkurencii ťažko prekonáva.

Ako efektívne vybudovať značku? Obsahový marketing v praxi.

Ak už máte jasno v tom, že vybudovanie značky je v podnikaní nevyhnutnosť, nie možnosť, zaujímať vás budú nástroje, ktorými ho môžete dosiahnuť. Tu sa opäť dostávame k už spomínanému content marketingu. Z praktického hľadiska možno za funkčný nástroj považovať napr. firemný blog resp. magazín.

Nečakajte však nemožné na počkanie a zázraky do troch dní. Ide o beh na skutočne dlhú trať. Ako sme si už povedali, pri spustení reklamy síce získate instantný dosah, pri jej vypnutí však okamžite skončí. S obsahovou tvorbou je to inak. Kým sa dostavia výsledky, chvíľu (dlhú chvíľu) to trvá, potom však dosah drží pomerne dlho aj bez pridanej práce.

Je to ako s klimatizáciou a stropným chladením. Klimatizácia k vám dostane studený vzduch okamžite, keď ju ale vypnete, v miestnosti je o chvíľu opäť teplo. Stropnému chladeniu trvá zníženie teploty dlhší čas, svojou prevádzkou však postupne ochladí predmety v miestnosti. Tie ďalej sálajú chlad aj po jej vypnutí a miestnosť si udrží príjemnú teplotu dlhšie.

Získavanie publika je kvôli triešteniu ľudskej pozornosti medzi rôzne značky, online médiá, weby a sociálne siete stále náročnejšie a drahšie. Situáciu nezjednodušuje ani skutočnosť, že spoločnosť má rozsah pozornosti (tzv. attention span) na úrovni akvarijnej rybičky, resp. o niečo nižší. Majte preto opäť na pamäti, že čím neskôr nastúpite do vlaku obsahovej tvorby, tým nákladnejšie a ťažšie pre vás bude sa presadiť a tým viac práce a prostriedkov vás to bude stáť.

Ako na firemný magazín?

Úlohou firemného blogu alebo magazínu je vytvorenie komunikačnej cesty k budúcim spotrebiteľom. Prostredníctvom neho dokážete prehovárať k vašim potenciálnym zákazníkom a informovať ich o novinkách spojených s vašou firmou. Je to efektívny a pomerne lacný nástroj na postupné a nenásilné vytváranie vzťahov. Vytvorenie vlastného firemného magazínu môže byť náročné, ale so správnym prístupom a plánovaním vám dokáže priniesť veľké výhody. Ako teda začať?

Funkčný firemný magazín by mal byť založený na AIDA modeli (attention, interest, desire, action). Jeho úlohou je previesť potenciálneho zákazníka od jeho prvého kontaktu s vašou značkou a vašim produktovým portfóliom až po finálnu kúpu konkrétneho produktu alebo služby. Celkový proces je rozdelený do štyroch fáz. V prvej fáze potrebujete zaujať pozornosť potenciálneho kupujúceho, neskôr sa ju snažíte premeniť na záujem. Následne v ňom prostredníctvom emócií prebúdzate túžbu k nákupu, ktorý cez výzvy k akcii v konečnej fáze realizujete.

AIDA marketingový model

AIDA – marketingový model reprezentujúci fázy kontaktu zákazníka s produktom. Spracovanie: Radovan Hýbl.

A keď už poznáme cestu zákazníka v modeli firemného magazínu, zostáva nám zodpovedať tú najdôležitejšiu otázku: Ako sa s vaším magazínom presadiť v tvrdej konkurencii mediálno inzerčného trhu? Odpoveď nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. Povedzme si však aspoň pár záchytných bodov.

Definujte si ciele magazínu. Môže ísť napríklad o zvýšenie povedomia o vašej značke a posilnenie jej image-u, vzdelávanie zákazníkov a poskytovanie užitočných informácií, ktoré im pomôžu využívať vaše produkty alebo služby lepšie. V ďalších fázach môže ísť o generovanie leadov, t. j. prilákanie nových potenciálnych zákazníkov. Vhodným cieľom je aj zapojenie relevantnej komunity prostredníctvom obsahu, ktorý bude zaujímať vašu cieľovú skupinu.

Ďalej je potrebné sa sústrediť na segmentáciu. Snažiť sa osloviť všetkých je v prvom rade drahé a v druhom rade neefektívne. Identifikujte preto vašu cieľovú skupinu, začnite si u svojho publika budovať dôveru a vytvárajte obsah pre ľudí, ktorí si s vami dokážu vytvoriť vzťah a ktorí sa môžu v budúcnosti stať vašimi potenciálnymi zákazníkmi na základe vašej vlastnej špecifickosti. Zadefinujte si, komu bude váš magazín primárne určený a kto ho bude čítať. Poznanie vašej cieľovej skupiny je kľúčové pre vytváranie relevantného a hodnotného obsahu. Zvážte demografické údaje, záujmy, potreby a problémy vašich čitateľov. Vytvorenie persón môže pomôcť lepšie pochopiť, komu budete magazín adresovať.

V ďalšej fáze si naplánujte obsah, ten je totiž srdcom každého magazínu. Plánovanie redakčného kalendára vám pomôže udržať sa na správnej ceste a zabezpečiť pravidelné vydávanie kvalitného obsahu. Čo sa týka obsahovej formy môže zahŕňať články na témy súvisiace s vašou oblasťou podnikania, rozhovory s odborníkmi, zákazníkmi alebo vašimi zamestnancami, prípadové štúdie, v ktorých ukážete vaše úspešné projekty a riešenia, infografiky s vizualizáciou dát a štatistík. Za top obsahové formáty možno považovať videá a podcasty. Multimediálny obsah má najvyšší potenciál zaujať pre svoju jednoduchosť konzumácie.

Vytvorte si tím zodpovedný za tvorbu magazínu, obsaďte jednotlivé pozície a pustite sa do práce. Kvalitný magazín si vyžaduje rôznorodé zručnosti, na začiatok si ale vystačíte s redaktorom, dizajnérom, technickým odborníkom a marketérom. V závislosti od veľkosti vášho projektu môžete zvážiť vytvorenie tímu vlastnými kapacitami (zamestnanci) alebo môžete osloviť externých spolupracovníkov. Nezabudnite ani na odborníka na SEO, ktorý vám pomôže s optimalizáciou obsahu pre vyhľadávače.

Vyberte si platformu, na ktorej bude obsah magazínu publikovaný. K dispozícii je viacero možností. Môžete vyčleniť samostatnú sekciu na vašom webe, založiť vlastný web, či blog, pdf magazín distribuovaný prostredníctvom e-mailu, ale aj tlačený magazín ako fyzický produkt.

Ak chcete, aby mal váš magazín úspech, nezabudnite ho propagovať. Na propagáciu môžete využiť rôzne marketingové kanály. Vaše nové články a obsah zdieľajte na sociálnych sieťach. Zhodnoťte vašu klientskú databázu prostredníctvom e-mail marketingu a posieľajte svojim zákazníkom pravidelné newslettere s novinkami z magazínu. Optimalizujte svoj obsah, aby bol viditeľný vo vyhľadávačoch (SEO). Zvážte aj investíciu do online reklamy na zvýšenie dosahu.

Pravidelne sledujte výkonnosť vášho magazínu a používajte analytické nástroje na sledovanie návštevnosti, engagementu a konverzií. Na základe týchto dát prispôsobujte svoju stratégiu a upravujte obsah tak, aby ste dosiahli lepšie výsledky.

firemný magazín

Ak máte záujem o prevádzkovanie firemného magazínu a nedokážete ho tvoriť vlastnými kapacitami, spoľahnite sa na externý tím online špecialistov z hybl.sk.

A ešte pár dobrých tipov

Kľúčová je predovšetkým autenticita. Ak sa snaźíte získať pozornosť bez vysokých finančných nákladov, autenticita je to, čo dnes ľudia vyhľadávajú a čo vás dokáže jednoznačne odlíšiť od obsahovej záplavy konkurenčných projektov, ktoré sú všetky na jedno kopyto.

Ak sa chcete posunúť do neskorších fáz modelu, snažte sa o poskytnutie čo najvyššej kvality. Kvantita je dobrá na udržanie pozornosti, ale na vyššie méty nestačí. Bez pridanej hodnoty sa ďalej neposuniete.

Dodržujte správny pomer hodnotového a predajného obsahu. Pri tvorbe obsahu aplikujte rovnicu: Give, give, give, get. Každý chce hneď predávať, ale tak to nefunguje. Keď vášmu potenciálnemu zákazníkovi budete dávať kvalitný obsah zadarmo, jednoduchšie si získate jeho dôveru, vzbudíte v ňom vnímanie vašej odbornosti v problematike a keď sa dostane do nákupnej fázy, sám vás osloví.  Čím dlhšie budete tvoriť kvalitný bezplatný obsah tým väčšiu časť predajného koláča získate vo váš prospech.

Čo sa týka virálnosti, treba ju chápať ako korenie. Neviete ju naplánovať, a preto sa o ňu zbytočne nesnažte. Nesnažte sa ani ľudí šokovať nadpismi článkov, či vyhláseniami, pokiaľ ich následne nedokážete obsahovo naplniť. Nič nie je horšie ako click bait. Konzument obsahu sa ním bude cítiť oklamaný a taký pocit u svojho publika vzbudzovať nechcete. Nešírte ani fake news,

Pracujte s emóciami, ale využívajte ich s rozumom. Ideálnym spôsobom je storytelling. Prerozprávajte svojmu publiku zaujímavý príbeh a bude vám zobať z ruky. Snažte sa príbehy previazať s potrebami a prianiami vašich klientov a ukážte im, ako im dokážete pomôcť prostredníctvom vašich produktov, či služieb.

Vo vašich článkoch a príspevkoch nepropaguje priamo produkty, ale skôr pocity z ich používania. Nesústreďte sa na produktové vlastnosti, ale najmä na ich benefity.

A ešte jeden tip. Médiá se delia na informačné a zábavné. Premyslite si, do ktorej kategórie sa zaradí váš magazín. Každý formát má totiž svoje výhody a nevýhody. Z mojich skúseností je vhodnejší firemný formát ten informačný, okoreniť ho však trochou humoru nikdy nezaškodí.

Vytvorenie firemného magazínu je náročný, ale obohacujúci proces. Správnym plánovaním, vytváraním kvalitného obsahu a efektívnou propagáciou môžete dosiahnuť významné výsledky a zvýšiť hodnotu vašej značky v očiach vašich potenciálnych zákazníkov. Ak nemáte vlastné kapacity na tvorbu magazínu, neváhajte ho zveriť do rúk online špecialistov, ktorí sa postarajú o jeho komplexnú realizáciu. Za cenu jedného externého zamestnanca získate celý tím odborníkov. Viac informácií nájdete na podstránke firemný magazín.

UI/UX dizajn

Na záver nemôžeme zabudnúť ani na druhú možnosť reakcie firmy na zmenené trhové podmienky prejavujúce sa v nedostatku pozornosti. Ide o vyššie načrtnutú schopnosť poskytnúť konzumentom úsporu ich pozornosti prostredníctvom optimalizácie dizajnových riešení vo vlastných aplikáciách. Ak vychádzame z premisy, že pozornosť je naviazaná na energetický výdaj, je pochopiteľné, že užívateľ uvíta poskytnútie úspory pozornosti, ktorá mu umožní efektívnejšie hospodárenie s obmedzenými dispozičnými zdroji. Pokiaľ mu bude vyhľadávanie informácií trvať príliš dlho, systémové prostredie bude neprívetivé, načítavanie systému bude neprimerane dlhé alebo budú existovať problémové body, ktoré ho budú iritovať, jednoducho prejde do konkurenčnej aplikácie, ktorá mu poskytne lepší dizajn.

Do popredia by sa tak malo dostávať sústredenie na dizajn, umožnenie vyhľadávania a tvorby prispôsobených filtrov pre zvýšenie relevancie, prípadne odhadovanie užívateľských preferencií prostredníctvom umelej inteligencie. Poskytnutie úspory pozornosti používateľovi možno nepriamo chápať ako poskytnutie ekonomickej hodnoty, ktorá je kvantifikovateľná a porovnateľná s peňažnými výdavkami.

Vo svojej stratégii preto venujte pozornosť aj optimalizácii dizajnu používateľského rozhrania (UI) a dizajnu používateľskej skúsenosti (UX) vlastných softvérových aplikácií alebo webových platforiem. Toto rozhodnutie sa vám môže skutočne vyplatiť.

Záver

Ak ste tento článok zvládli dočítať až do konca, blahoželám vám. Uvedomujem si, že nešlo o najjednoduchší formát a o to viac si vážim pozornosť, ktorú ste mu venovali. Pevne verím, že vám priniesol pridanú hodnotu a načrtol vám možné riešenia, ktoré sú nevyhnutné pri vysporiadaní sa s paradigmatickými zmenami, ktoré vám dnes klopú na dvere. Nezabudnite, že ekonomiku pozornosti je možné formálne analyzovať a pripisovať hodnoty produktom, ktoré sú poskytované zadarmo. Je len na vás, ako sa k problematike postavíte a ako sa vysporiadate s nadchádzajúcimi výzvami.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.