Popularita inteligentných hodiniek a fitness náramkov v poslednom období výrazne vzrástla a vďaka nej stúplo aj sledovanie jednotlivých metrík v dostupných mobilných aplikáciách. Meranie počtu denných krokov sa stalo jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti prevencie zdravia a zdravého životného štýlu. Koľko krokov však má človek denne urobiť, aby dosiahol požadované zdravotné benefity? Nájsť odpoveď na túto otázku sa pokúšal nedávno realizovaný vedecký výskum.

inteligentné hodinky

Foto: Pexels

Aký je optimálny denný počet krokov?

Prestížny časopis Journal of the American College of Cardiology v októbri zverejnil výsledky vedeckej štúdie, ktorá odhalila vzťah medzi denným počtom krokov a rizikom úmrtnosti a kardiovaskulárnych príhod.

Štúdia pozostávala z analýzy údajov celkovo 111 309 osôb z 12 samostatných analyzovaných modulov. Výsledkom skúmania bol záver o signifikantnom znížení rizika úmrtnosti (o 8%) už pri 2 517 vykonaných krokoch za deň a rizika kardiovaskulárnych príhod (o 11%) pri 2 735 vykonaných krokoch za deň.

Štúdia ďalej preukázala, že vykonanie väčšieho množstva krokov nemalo negatívny dopad na zdravotný stav sledovaných subjektov, ale naopak ďalej viedlo k nelineárnemu zníženiu rizika úmrtnosti u všetkých príčin a incidentov kardio vaskulárnych ochorení.

Na základe výskumných zistení za optimálny denný cieľ pre zníženie rizika úmrtnosti o 60% možno považovať 8 763 vykonaných krokov a pre zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod 7126 krokov.

Výsledky štúdie zároveň konštatujú, že pohlavie skúmaného subjektu žiadnym spôsobom neovplyvnilo vzťah medzi denným počtom vykonaných krokov a jeho zdravotnou odozvou.

Podľa slov jedného z výskumníkov, Thijsa Eijsvogelsa, ide o prvú štúdiu, ktorá objektívne kvantifikuje minimálny a optimálny počet krokov pre zdravotné benefity.

Dr. Thijs Eijsvogels je docentom holandskej Radboud University. Je vyškolený v oblasti fyziológie cvičenia a zaujíma sa o fyziologické a srdcové reakcie ľudského tela na akútny a chronický (vytrvalostný) výkon. Jeho výskum je zameraný na výhody a potenciálne škodlivé účinky cvičenia v celom spektre fyzickej aktivity, od nečinnosti až po nadmerné objemy cvičenia.

Zistenia štúdie vyvracajú predpoklad o potrebe dosiahnutia denného cieľa 10 000 krokov, ktorý v tomto svetle vyzerá iba ako dobre priravený marketingový ťah.

chôdza

Foto: Pexels

Čo je pri chôdzi ešte dôležité?

Okrem počtu vykonaných krokov štúdia sledovala aj rýchlosť chôdze. Vedci prišli na to, že pomalá chôdza neprináša rovnaké zdravotné benefity, ako chôdza pri strednej až vysokej frekvencii. Tieto zistenia môžu rozšíriť súčasné poznatky týkajúce sa fyzickej aktivity, vzhľadom na ľahko zrozumiteľný koncept sledovania počtu a frekvencie krokov. Pre dosiahnutie vyššieho efektu na zdravotný stav, autori štúdie odporúčajú ľuďom vykonávať chôdzu vo vyššom tempe, aby tak dosiahli zvýšenie tepu. To by sa malo blahodárne prejaviť na ich zdravotnom stave.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém nám môžete poslať na náš e-mail. Prajeme vám všetko dobré.