Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie stanovovaná Európskou centrálnou bankou, ktorá je v súlade s našou legislatívou považovaná za základnú úrokovú sadzbu, sa opätovne nezmenila. Aktuálne odborné analýzy dokonca počítajú s poklesom úrokových sadzieb v druhej polovici budúceho roku. Čo to ale znamená pre bežnú domácnosť alebo investora?

Ako funguje systém?

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky spravidla raz za šesť týždňov stanovuje tzv. kľúčové úrokové sadzby. Tieto sadzby sú centrálnymi bankami ponúkané komerčným bankám pri úveroch a jednodňových elektronických vkladoch. Zmena kľúčových úrokových sadzieb sa vo väčšej alebo menšej miere odrazí v celom hospodárstve vrátane bankových úverov, trhových úverov, hypoték, sadzieb bankových vkladov a iných investičných nástrojov.

Celý proces prehľadne zobrazuje nasledovná infografika:

zníženie inflácie

Infografika systému ovplyvňovania výšky inflácie. Zdroj: ECB. Spracoval: Radovan Hýbl.

Ak je inflácia príliš vysoká, jej zníženie je možné docieliť zvýšením úrokových sadzieb. Zvýšenie úrokov totiž spravidla vyvolá zdraženie úverov, ktoré sa odzrkadlí v spomalení ekonomiky. Znížený dopyt sa postupne premietne do zníženej inflácie.

V opačnej situácii, keď je inflácia dlhodobo príliš nízka sa prostredníctvom znížených úrokových sadzieb zlacnia úvery, podporí sa dopyt a opätovne sa naštartuje ekonomika.

V aktuálnej situácii sa teda zdá, že cyklus zvyšovania úrokových sadzieb je nateraz ukončený. Pokiaľ by sa v budúcom roku naplnili trhové očakávania a úrokové sadzby by skutočne klesli, zmenená situácia bude mať dopad na jednotlivé triedy investičných aktív.

Je pred nami vhodné obdobie na investíciu do dlhopisov alebo je lepšie ich vyradiť z investičného portfólia? Ak vás odpoveď na túto otázku zaujíma, prečítajte si článok Prichádza zlatá éra dlhopisov?

Dopady znížených úrokových sadzieb na konkrétne triedy aktív

V prvom rade sa poďme pozrieť na hotovosť a jej formy. Vysoko likvidné aktíva budú prvé, ktoré znížením úrokových sadzieb utrpia. Nástroje peňažného trhu a krátkodobé dlhopisy ponúkali v ostatnom období slušné nominálne zhodnotenie. Prípadné zníženie úrokových sadzieb by však na tento druh aktív by malo doslova devastačné účinky. Výnosy týchto bezrizikových aktív by zásadne klesli. Ak sa aktuálne očakávania investorov naplnia, držanie prostriedkov na sporiacich účtoch by strácalo atraktivitu a v podstate aj akýkoľvek racionálny zmysel.

Naopak akciové aktíva zo situácie znižovania úrokových sadzieb spravidla profitujú. Zlacňovanie úverov sa prejaví v zvýšenej spotrebe domácností a raste podnikových tržieb. Okrem toho sa naštartuje aj investičná aktivita firiem. Investovanie do rizikovejších aktív v takomto období prináša vyšší potenciál výnosu. Skutočnosť, že trhy sú dopredu hľadiace a očakávajú pokles úrokových sadzieb sa už podpísala pod aktuálny dvojciferný rast najznámejšieho akciového indexu.

K zmenám by mohlo dôjsť aj na trhu nehnuteľností. Prípadné zníženie úrokových sadzieb by mohlo mať významný dopyt aj na ceny realít. Pokles úrokov na hypotekárnych úveroch by zlacnil financovanie úverov a mohol by tak naštartovať odložený dopyt po nehnuteľnostiach. Predovšetkým v segmente rezidenčných nehnuteľností by mohlo dôjsť k citeľnému zvýšeniu cien. Predsa len, žijeme v krajine, ktorá je známa silnou preferenciou vlastného bývania. Zvýšenie cien nájomných bytov môže dopyt po vlastnom bývaní ešte viac stimulovať. Zabúdať netreba ani na legislatívne návrhy nového vládneho kabinetu, ktoré sa netaja svojou podporou hypodlžníkov. Tí, ktorým po refixácii hypotekárneho úveru skokovo narástli úroky a teda aj mesačná splátka, bude štát pomáhať vo forme zvýšenej výplaty daňového bonusu až do 75% nárastu splátky. Takéto opatrenia sú taktiež spôsobilé zvýšiť budúcu cenu rezidenčných nehnuteľností.

bytový dom

Foto: Pexels

Pokiaľ sa chcete dozvedieť, ktoré aktívum považujú regionálni dolároví milionári za najvýnosnejšie, prečítajte si článok Ako vnímajú ekonomickú situáciu slovenskí a českí dolároví milionári?

Dopad zníženia úrokových sadzieb na dlhopisy sme si už podrobne vysvetlili v predchádzajúcom článku. Ceny dlhopisov a úrokové sadzby sú v inverznom vzťahu. Pokles sadzieb sa tak prejaví v raste cien dlhopisov. Tento vzťah sa najvýraznejšie prejaví na cenách dlhopisov s dlhodobou splatnosťou, ktoré sa vyznačujú vyššou duráciou (citlivosťou na zmenu úrokových sadzieb). V prípade naplnenia očakávaní teda zo zmenenej situácie vyťažia aj konzervatívni investori. Podobne ako na akciovom trhu sa tak už aj deje, keďže trhové očakávania sa prejavili v zvýšenej investičnej aktivite, ktorá vyústila do nárastu cien dlhopisov.

Ako situáciu využiť vo svoj prospech?

Rozhodne nie som fanúšikom realizácie investičnej činnosti ako reakcie na trhové očakávania a prezentované predpoklady analytikov. Na trhu existuje obrovské množstvo premenných, ktoré znemožňujú reálne odhady vo vzťahu k budúcnosti. Pozitívne predpoklady budúceho vývoja na trhu rizikovejších aktív zvyšujú ich atraktivitu v očiach investorov. Bez ohľadu na aktuálnu situáciu na trhoch sa však treba riadiť predovšetkým správne nastavenou dlhodobou finančnou stratégiou. Vo vlastnom investičnom portfóliu by tak nemala chýbať žiadna z menovaných tried investičných aktív. Správne diverzifikované portfólio vám zaistí relatívnu bezpečnosť vašich investícií a priemerné trhové zhodnotenie, ktoré vám ponúkne slušný úrok.

investovanie do dlhopisov

Foto: Pexels

Upozornenie: Autor nie je investičným, ani finančným poradcom. Prezentované závery sú jeho osobnými názormi a nezohľadňujú vaše individuálne potreby. Poskytnuté informácie majú všeobecnú povahu a nepredstavujú návrh na uzatvorenie obchodu. Redakcia nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené interpretáciou autorom prezentovaných názorov a nepreberá za ne žiadne záväzky. S investovaním na finančných trhoch sa spája riziko. Výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Ak vás tento článok zaujal, nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach. Môžete tak urobiť kliknutím na ikonu vašej siete. Neváhajte sa podeliť v komentároch o váš názor alebo položiť otázky súvisiace s predmetom článku. Prípadné návrhy na spracovanie ďalších tém mi môžete poslať na môj e-mail. Prajem vám všetko dobré.